Құпиялылық саясаты

1. Жалпы ережелер
Бұл жеке деректерді өңдеу саясаты 2006 жылғы 27 шілдедегі Федералдық заңның талаптарына сәйкес жасалған. № 152-ФЗ «Дербес деректер туралы» (бұдан әрі - Жеке деректер туралы Заң) және жеке деректерді өңдеу тәртібін және Transline, ЖШС (бұдан әрі - Оператор) қабылдайтын дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын анықтайды. ).
1.1. Оператор өзінің ең маңызды мақсаты мен қызметін жүзеге асырудың шарты ретінде оның жеке деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылықты, жеке және отбасылық құпияларды қорғауды қояды. .
1.2. Осы Оператордың жеке деректерді өңдеуге қатысты саясаты (бұдан әрі - Саясат) https://transline.kz/ веб-сайтына кірушілер туралы Оператор ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.
2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар
2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу – компьютерлік технологияны қолдану арқылы дербес деректерді өңдеу.
2.2. Дербес деректерді блоктау - бұл жеке деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (егер өңдеу жеке деректерді нақтылау үшін қажет болмаса).
2.3. Веб-сайт – https://transline.kz/ желілік мекенжайы бойынша Интернетте олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлік бағдарламалар мен мәліметтер базасының жиынтығы.
2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі – деректер қорларында қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы.
2.5. Дербес деректерді иесіздандыру – нәтижесінде нақты Пайдаланушының немесе жеке деректердің басқа субъектісінің жеке деректерге меншік құқығын қосымша ақпаратты пайдаланбай анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер.
2.6. Дербес деректерді өңдеу - жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды қоса алғанда, дербес деректермен автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе қолданбай орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы. , жеке деректерді пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), иесіздандыру, блоктау, жою, жою.
2.7. Оператор – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, жеке деректердің құрамын айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, заңды немесе жеке тұлға. өңделуі, дербес деректермен орындалатын әрекеттер (операциялар).
2.8. Жеке деректер – https://transline.kz/ веб-сайтының нақты немесе сәйкестендірілетін Пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат.
2.9. Жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректер - жеке деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісім беру арқылы дербес деректер субъектісі беретін тұлғалардың шектеусіз санына қол жеткізу. Жеке деректер туралы заңда белгіленген тәртіппен (бұдан әрі – таратуға рұқсат етілген дербес деректер).
2.10. Пайдаланушы – https://transline.kz/ сайтының кез келген келушісі.
2.11. Дербес деректерді беру - жеке деректерді белгілі бір адамға немесе белгілі бір тұлғалар шеңберіне ашуға бағытталған әрекеттер.
2.12. Дербес деректерді тарату - жеке деректерді тұлғалардың белгісіз шеңберіне ашуға (дербес деректерді беру) немесе адамдардың шектеусіз санының дербес деректерімен танысуға бағытталған кез келген әрекеттер, оның ішінде жеке деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында ашу, ақпаратта орналастыру және телекоммуникациялық желілер немесе кез келген басқа жолмен жеке деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ету.
2.13. Дербес деректерді трансшекаралық беру – дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің органына, шетелдік жеке тұлғаға немесе шетелдік заңды тұлғаға беру.
2.14. Дербес деректерді жою – нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, жеке деректер қайтарымсыз жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық тасымалдаушылары жойылатын кез келген әрекеттер.
3. Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері
3.1. Оператордың құқығы бар:
– дербес деректер субъектісінен сенімді ақпаратты және/немесе дербес деректерді қамтитын құжаттарды алуға;
- дербес деректер субъектісі дербес деректерді өңдеуге берген келісімін қайтарып алған жағдайда, Оператор Дербес деректер туралы заңда көрсетілген негіздер болған жағдайда дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы;
- Заңда көзделген мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз ету үшiн қажеттi және жеткiлiктi шаралардың құрамы мен тiзбесiн дербес айқындауға;

4. Дербес деректер субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттері
4.1. Дербес деректер субъектілері мыналарға құқылы:
- федералдық заңдарда өзгеше көзделмесе, оның жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпарат алуға. Ақпаратты Оператор дербес деректер субъектісіне қолжетімді нысанда береді және мұндай дербес деректерді ашу үшін заңды негіздер болмаса, онда жеке деректердің басқа субъектілеріне қатысты дербес деректер болмауы керек. Ақпараттың тізбесі және оны алу тәртібі Дербес деректер туралы заңмен белгіленеді;
- оператордан өзінің дербес деректерін нақтылауды, егер дербес деректер толық емес, ескірген, анық емес, заңсыз алынған немесе өңдеудің белгіленген мақсаты үшін қажет болмаса, оларды блоктауды немесе жоюды талап етуге, сондай-ақ олардың құқықтарын қорғау үшін заңды шаралар қабылдауға;
– нарықта тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жылжыту мақсатында дербес деректерді өңдеу кезінде алдын ала келісім шартын қоюға;
– жеке деректерді өңдеуге берілген келісімді қайтарып алуға;
- дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға немесе Оператордың оның дербес деректерін өңдеу кезіндегі заңсыз әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне сотқа шағымдану;
- Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыру.
4.2. Дербес деректер субъектілері мыналарға міндетті:
– Операторға өзіңіз туралы сенімді деректерді беру;
– Операторды жеке деректерінің нақтыланғаны (жаңартылғаны, өзгертілгені) туралы хабардар ету.
4.3. Операторға өзі туралы дұрыс емес ақпаратты немесе соңғысының келісімінсіз жеке деректердің басқа субъектісі туралы ақпаратты берген адамдар Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
5. Оператор Пайдаланушының келесі жеке деректерін өңдеуі мүмкін
5.1. Тегі Аты Әкесінің аты.
5.2. Электронды адрес.
5.3. Телефон нөмірлері.
5.4. Сайт сонымен қатар Интернет статистикалық қызметтерін (Yandex Metrika және Google Analytics және т.б.) пайдалана отырып, келушілер (соның ішінде cookie файлдары) туралы анонимді деректерді жинайды және өңдейді.
5.5. Саясат мәтініндегі жоғарыда келтірілген деректер жеке деректердің жалпы түсінігімен біріктірілген.
5.6. Нәсіліне, ұлтына, саяси көзқарастарына, діни немесе философиялық сенімдеріне, интимдік өміріне қатысты жеке деректердің арнайы санаттарын өңдеуді Оператор жүзеге асырмайды.
5.7. Осы баптың 1-бөлігінде көрсетілген жеке деректердің арнайы санаттарының ішінен таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеу. Жеке деректер туралы заңның 10-бабында көзделген тыйымдар мен шарттар болған жағдайда рұқсат етіледі. Жеке деректер туралы заңның 10.1.
5.8. Пайдаланушының таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімі оның жеке деректерін өңдеуге берілген басқа келісімдерден бөлек беріледі. Бұл ретте көзделген шарттар, атап айтқанда, 1-бап. Жеке деректер туралы заңның 10.1. Мұндай келісімнің мазмұнына қойылатын талаптарды дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау саласындағы уәкілетті орган белгілейді.
5.8.1 Таратуға рұқсат етілген жеке деректерді өңдеуге келісім беру, Пайдаланушы Операторды тікелей қамтамасыз етеді.
5.8.2 Оператор Пайдаланушының көрсетілген келісімін алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей өңдеу шарттары, тыйымдардың бар екендігі және шектеусіз санмен өңдеу шарттары туралы ақпаратты жариялауға міндетті. таратуға рұқсат етілген жеке деректердің тұлғалары.
5.8.3 Дербес деректер субъектісі таратуға рұқсат берген дербес деректерді беру (тарату, қамтамасыз ету, қолжетімділік) дербес деректер субъектісінің өтініші бойынша кез келген уақытта тоқтатылуы тиіс. Бұл талап жеке деректер субъектісінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), байланыс ақпараты (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы немесе пошталық мекенжайы), сондай-ақ дербес деректердің тізбесі, өңдеу тоқтатуға жататын. Осы сұрауда көрсетілген жеке деректерді ол жіберілген Оператор ғана өңдей алады.
5.8.4 Таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісім Оператор дербес деректерді өңдеуге қатысты осы Саясаттың 5.8.3-тармағында көрсетілген сұрауды алған сәттен бастап тоқтатылады.

6. Дербес деректерді өңдеу принциптері
6.1. Жеке деректерді өңдеу заңды және әділ негізде жүзеге асырылады.
6.2. Жеке деректерді өңдеу нақты, алдын ала белгіленген және заңды мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі. Дербес деректерді жинау мақсаттарына сәйкес келмейтін жеке деректерді өңдеуге жол берілмейді.
6.3. Өңдеу бір-бірімен үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректерді қамтитын деректер қорын біріктіруге жол берілмейді.
6.4. Өңдеу мақсаттарына сәйкес келетін жеке деректер ғана өңдеуге жатады.
6.5. Өңделген дербес деректердің мазмұны мен көлемі өңдеудің белгіленген мақсаттарына сәйкес келеді. Өңделген дербес деректердің оларды өңдеудің белгіленген мақсаттарына қатысты артық болуына жол берілмейді.
6.6. Дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің дәлдігі, олардың жеткіліктілігі және қажет болған жағдайда дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты сәйкестігі қамтамасыз етіледі. Оператор толық емес немесе дәл емес деректерді жою немесе нақтылау үшін қажетті шараларды қабылдайды және/немесе олардың қабылдануын қамтамасыз етеді.
6.7. Дербес деректерді сақтау, егер жеке деректерді сақтау мерзімі федералдық заңмен белгіленбесе, жеке деректерді өңдеу мақсаттарында талап етілетін мерзімнен аспайтын дербес деректердің нысанасын анықтауға мүмкіндік беретін нысанда жүзеге асырылады. жеке деректер субъектісі тарап, бенефициар немесе кепілгер болып табылады. Өңделген дербес деректер, егер федералды заңда өзгеше көзделмесе, өңдеу мақсаттарына жеткенде немесе осы мақсаттарға жету қажеттілігі жоғалған жағдайда жойылады немесе иесіздендіріледі.
7. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары
7.1. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу мақсаты:
– электрондық поштаны жіберу арқылы Пайдаланушыны хабардар ету.
7.2. Оператор сонымен қатар Пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар және әртүрлі оқиғалар туралы хабарламалар жіберуге құқылы. Пайдаланушы әрқашан Операторға info@transline.kz мекенжайына «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» жазбасын жібере отырып, ақпараттық хабарламаларды алудан бас тарта алады.
7.3. Интернет-статистикалық қызметтерді пайдалану арқылы жиналған Пайдаланушылардың жеке емес деректері Сайттағы Пайдаланушылардың әрекеттері туралы ақпаратты жинау, сайт пен оның мазмұнын жақсарту үшін пайдаланылады.
8. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері
8.1. Оператордың дербес деректерді өңдеуінің заңды негіздері:
- сіздің қызметіңізге қатысты қатынастарды реттейтін құқықтық актілерді тізімдеңіз, мысалы, егер сіздің қызметіңіз ақпараттық технологиялармен, атап айтқанда веб-сайттарды құрумен байланысты болса, онда сіз осы жерде «Ақпарат, ақпараттық технологиялар және ақпаратты қорғау туралы» Федералдық заңын көрсете аласыз. 2006 жылғы 27 шілде N 149-ФЗ;
– Оператордың жарғылық құжаттары;
- оператор мен дербес деректер субъектісі арасында жасалған шарттар;
– федералдық заңдар, жеке деректерді қорғау саласындағы басқа да нормативтік құқықтық актілер;
– Пайдаланушылардың жеке деректерін өңдеуге, таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімі.
8.2. Оператор Пайдаланушының жеке деректерін https://transline.kz/ сайтында орналасқан арнайы бланкілер арқылы Пайдаланушы дербес толтырған және/немесе жіберген немесе Операторға электрондық пошта арқылы жіберген жағдайда ғана өңдейді. Тиісті нысандарды толтыру және/немесе олардың жеке деректерін Операторға жіберу арқылы Пайдаланушы осы Саясатқа келісімін білдіреді.
8.3. Оператор Пайдаланушы туралы анонимді деректерді өңдейді, егер оған Пайдаланушының браузер параметрлерінде рұқсат етілсе (cookie файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосулы).
8.4. Дербес деректер субъектісі өзінің жеке деректерін беру туралы өз бетінше шешім қабылдайды және ерікті түрде, өз еркімен және өз мүддесі үшін келісім береді.

9. Дербес деректерді өңдеу шарттары
9.1. Дербес деректерді өңдеу дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін өңдеуге келісімімен жүзеге асырылады.
9.2. Дербес деректерді өңдеу Ресей Федерациясының халықаралық шартында немесе заңда көзделген мақсаттарға жету, операторға Ресей Федерациясының заңнамасымен жүктелген функцияларды, өкілеттіктер мен міндеттерді орындау үшін қажет.
9.3. Жеке деректерді өңдеу Ресей Федерациясының атқарушылық іс жүргізу заңнамасына сәйкес орындалуға жататын сот төрелігін жүзеге асыру, сот актісін, басқа органның немесе лауазымды тұлғаның актісін орындау үшін қажет.
9.4. Дербес деректерді өңдеу дербес деректер субъектісі тарап немесе бенефициар немесе кепілгер болып табылатын келісімді орындау үшін, сондай-ақ дербес деректер субъектісінің бастамасы бойынша шарт жасасу үшін қажет. жеке деректер субъектісі бенефициар немесе кепілгер болады.
9.5. Дербес деректерді өңдеу оператордың немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру немесе дербес деректер субъектісінің құқықтары мен бостандықтары бұзылмаған жағдайда әлеуметтік маңызды мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет.
9.6. Дербес деректерді өңдеу, жеке деректер субъектісі немесе оның сұрауы бойынша (бұдан әрі – жалпыға қолжетімді дербес деректер) тұлғалардың шектеусіз санына қол жеткізу жүзеге асырылады.
9.7. Федералдық заңға сәйкес жариялануға немесе міндетті түрде ашылуына жататын жеке деректерді өңдеу жүзеге асырылады.
10. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа түрлерінің тәртібі
Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі жеке деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнама талаптарын толық орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етіледі.
10.1. Оператор жеке деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және рұқсат етілмеген тұлғалардың жеке деректеріне қол жеткізуді болдырмау үшін барлық мүмкін шараларды қабылдайды.
10.2. Қолданыстағы заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда немесе дербес деректер субъектісі Операторға міндеттемелерді орындау үшін деректерді үшінші тұлғаға беруге келісімін берген жағдайда, Пайдаланушының жеке деректері ешқашан, ешбір жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді. азаматтық-құқықтық шарт бойынша.
10.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда Пайдаланушы оларды Операторға Оператордың info@transline.kz электрондық мекенжайына «Жеке деректерді жаңарту» белгісімен хабарлама жіберу арқылы дербес жаңарта алады.
10.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі, егер шартта немесе қолданыстағы заңнамада басқа мерзім көзделмесе, дербес деректерді жинау мақсаттарына қол жеткізумен анықталады.
Пайдаланушы кез келген уақытта Оператордың info@transline.kz электрондық пошта мекенжайына «Жеке деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу» белгісімен Операторға хабарлама жіберу арқылы жеке деректерді өңдеуге келісімін қайтарып ала алады.
10.5. Үшінші тарап қызметтері, соның ішінде төлем жүйелері, байланыс құралдары және басқа қызмет жеткізушілері жинайтын барлық ақпаратты осы тұлғалар (Операторлар) өздерінің Пайдаланушы келісіміне және Құпиялық саясатына сәйкес сақтайды және өңдейді. Дербес деректер субъектісі және/немесе Пайдаланушы көрсетілген құжаттармен уақтылы дербес танысуға міндетті. Оператор үшінші тұлғалардың, соның ішінде осы тармақта көрсетілген қызмет жеткізушілердің әрекеттері үшін жауап бермейді.
10.6. Дербес деректер субъектісінің таратуға рұқсат етілген дербес деректерді беруге (қол жеткізуді қоспағанда), сондай-ақ өңдеу немесе өңдеу шарттарына (қолжетімділікті алуды қоспағанда) белгілеген тыйымдары дербес деректерді өңдеу жағдайларында қолданылмайды. РФ заңымен белгіленген мемлекеттік, қоғамдық және басқа да қоғамдық мүдделерде.
10.7. Оператор жеке деректерді өңдеу кезінде жеке деректердің құпиялылығын қамтамасыз етеді.
10.8. Оператор жеке деректерді сақтау мерзімі федералдық заңмен белгіленбесе, жеке деректерді өңдеу мақсаттарында талап етілетін мерзімнен артық емес, дербес деректердің нысанасын анықтауға мүмкіндік беретін нысанда сақтайды, егер субъект келісімде. тұлға, бенефициар немесе кепілгер тұлға болып табылады.
10.9. Дербес деректерді өңдеуді тоқтатудың шарты дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу, дербес деректер субъектісінің келісімінің мерзімінің аяқталуы немесе дербес деректер субъектісінің келісімін қайтарып алуы, сондай-ақ жеке деректер субъектісінің келісімін қайтарып алуы болуы мүмкін. жеке деректерді заңсыз өңдеу.

11. Алынған дербес деректермен Оператор орындайтын әрекеттер тізбесі
11.1. Оператор жеке деректерді жинайды, тіркейді, жүйелейді, жинақтайды, сақтайды, нақтылайды (жаңартады, өзгертеді), үзіндіні шығарады, пайдаланады, береді (таратады, қамтамасыз етеді, қол жеткізеді), иесіздендіреді, блоктайды, жояды және жояды.
11.2. Оператор алынған ақпаратты ақпараттық-телекоммуникациялық желілер арқылы немесе онсыз алу және/немесе беру арқылы дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.
12. Дербес деректерді трансшекаралық тасымалдау
12.1. Дербес деректерді трансшекаралық беру басталғанға дейін оператор аумағына дербес деректерді беру жүзеге асырылуы тиіс шет мемлекет дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.
12.2. Жоғарыда аталған талаптарға сәйкес келмейтін жеке деректерді шет мемлекеттердің аумағына трансшекаралық беру дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге жазбаша келісімі болған жағдайда ғана және/немесе жүзеге асырылуы мүмкін. дербес деректер субъектісі қатысушысы болып табылатын келісімді ресімдеу.
13. Жеке деректердің құпиялылығы
Оператор және жеке деректерге қол жеткізген басқа адамдар, егер федералдық заңда өзгеше көзделмесе, дербес деректер субъектісінің келісімінсіз жеке деректерді үшінші тұлғаларға бермеуге және таратпауға міндетті.
14. Қорытынды ережелер
14.1. Пайдаланушы өзінің жеке деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемелерді Операторға info@transline.kz электрондық поштасы арқылы хабарласу арқылы ала алады.
14.2. Бұл құжат Оператордың жеке деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістерді көрсетеді. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылмайынша шексіз әрекет етеді.
14.3. Саясаттың ағымдағы нұсқасы Интернетте https://transline.kz/politika-konfidencialnosti/ мекенжайы бойынша еркін қолжетімді.